AiTLE Supporting : 「教育要創變」共學大使

【友好推介:召集熱心教學團隊一起創變】

一直推動教育創變的慈善機構 @Ednovators 教育燃新,正式啟動由香港賽馬會慈善信託基金捐助的全新計劃「賽馬會『教育要創變』跨界共學計劃」,其中重點項目「教育要創變」敢想研習室,等緊老師同同工組隊參與!

踏入 #敢想研習室,參與團隊將會:

  • 以「讓學習回歸真實生活 (Making Learning Relevant to Life) 」為題,回應校本需要
  • 經歷一年嘅創變歷程,開闊眼界及思維,反思教育價值,提升創變能力
  • 獲得小額種子基金,實踐創新意念,讓學生學習真正連結真實生活,提升學習動機

如果你係富熱誠、敢想、敢創變嘅中小學老師,快啲邀請校內同工組隊參加,展開呢趟不一樣嘅創變之旅!

報名及詳情:http://bit.ly/ELC_EdLab_Recruitment
截止日期:2021年6月11日 (五) 下午5:00
查詢:電話及 WhatsApp 9545 3530 / [email protected]

#賽馬會教育要創變跨界共學計劃 #香港賽馬會慈善信託基金 #教育要創變